CIPŐK, TÁSKÁK, KIEGÉSZÍTŐK, RUHÁZAT, KABÁTOK


CIPŐK, TÁSKÁK, KIEGÉSZÍTŐK, RUHÁZAT, KABÁTOK (IDE NEM SOROLANDÓ A SZŐRMÉBŐL ÉS BŐRBŐL KÉSZÜLT KABÁTOK, DZSEKIK)

 

 

 • A szavatosság időtartama 2 év, mely a vásárlás napjától számítva, kizárólag a fizetési bizonylat felmutatásával együtt érvényes.
 • Szavatossági igény érvényesítése blokk nélkül, szavatossági idő lejárta után és nem rendeltetés szerű használat esetén
 • A lábbelik és a bőrdíszműtermékek kiegészítőire illetve díszítőire, (pl. láncok, kövek, csatok, stb.) a szavatossági jog nem vonatkozik.
 • A megvásárolt lábbeli nem rendeltetésszerű használata, önkényes, házilagos vagy nem szakszerű átalakítása, javítása a szavatosság megszűntét vonja maga után.
 • Az eladást követő első hat hónapban a forgalmazónak kell bizonyítania, hogy a meghibásodás később, a vásárló valamely hibájából keletkezett.
 • A hetedik hónaptól kezdve a kétéves időtartam végéig, amennyiben az eladó nem ért egyet a vásárló reklamációjával, a vásárlónak kell bizonyítania, hogy a meghibásodás oka már az eladáskor benne volt a termékben. Ha a bizonyítás sikeres, a vásárló élhet szavatossági jogaival.
 • A vásárló szavatossági jogai közé a javítás, csere, amennyiben előző kettő nem lehetséges, vagy kizárt, akkor árleszállítás és szerződéstől való elállás tartozik.
 • A reklamációról jegyzőkönyvet kell felvenni az üzletekben található ipad-en, a Reklamációs applikáció segítségével. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell, hogy vita esetén a vásárló tájékoztatást kapott a szakértő igénybevételével és a vita rendezésével kapcsolatos jogairól. A jegyzőkönyv másolatát a vevő rendelkezésére kell bocsátani. A vásárló a saját kiegészítéseit is megadhatja a jegyzőkönyv kitöltésekor.
 • Reklamációs termék átvétele jegyzőkönyv kitöltése nélkül
 • A reklamációt a meghibásodást követő legrövidebb időn belül kell bejelenteni, ez az időtartam azonban két hónapnál nem lehet hosszabb. Nem számít bele a szavatosság elévülési idejébe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot nem tudja rendeltetésszerűen használni.
 • A lábbeli jelentős részének kicserélése esetén a kicserélt részre a szavatossági idő újra kezdődik. Amennyiben a termék bármilyen hibája a vásárló előtt a vásárláskor ismert volt, és ez a szavatossági jegyen feltüntetésre került, erre a hibára szavatossági igény nem érvényesíthető. Ezért különösen ajánlott az árucímke és a tájékoztatók beható tanulmányozása.
 • Ha a lábbeli reklamációjakor a La Soleil Kft. és az eladó között vita alakul ki, mert álláspontjaik nem egyeznek, akkor annak eldöntéséhez a bizonyításra kötelezett félnek az illetékes bírósághoz kell fordulnia. A felek élhetnek az előzetes bizonyítás intézményével vagy igénybe vehetik a fogyasztóvédelmi törvény által létrehozott békéltető testületet.
 • Ha fogyasztó igényének teljesíthetőségéről a reklamáció bejelentésekor nem tud nyilatkozni a La Soleil Kft., álláspontjáról legkésőbb öt munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót.
 • Amennyiben vita esetén a bizonyításra kötelezett fél szakértőhöz fordul, a reklamált termék szakértőhöz történő eljuttatása és a szakértői díj megelőlegezése az ő feladata. (0-6 hónapig a bevizsgálást a La Soleil Kft. fizeti, 7-24 hónapig a vásárló fizeti)


Sale

Unavailable

Sold Out